Annons

Åsa
Wesshagen

Åsa Wesshagen

Jag ska stärka bolagens investerarrelationer

Från sin roll som ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna kliver Åsa Wesshagen nu in i Corfind som ansvarig för att leda och utveckla IR-bevakningen. Från att ha guidat investerarna byter hon sida för att guida bolagen i sin finansiella kommunikation.

Text: Christian von Essen

Finansiell kommunikation kan i många avseenden bli vassare, tydligare och mer transparent. Ur denna insikt föddes Corfind, som hjälper bolag att synas mot investerare på ett tillgängligt sätt.

Nu stärks bolagets laguppställning med en riktig veteran. Åsa Wesshagen började sin bana på Handelshögskolan i Göteborg innan hon genom ett stipendium fick möjlighet att jobba på en bank i Frankrike. Därefter tio år som finansanalytiker på Nordea, och under senaste åren har hon tagit en mer offentlig position i jobbet som ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna.

– Jag fick en unik roll och ledde ett team som verkligen brann för investerarfrågorna. Aktiespararnas ambition var att göra ett avtryck i opinionen, så jag blev deras stridspilot i offentliga sammanhang. Det har varit en väldigt kul och lärorik tid.

Åsa Wesshagen anser själv att hon skapat en unik bredd genom att arbeta med många olika branscher och över de flesta marknader, börser och MTF:er. Att hon nu går över till bolagssidan är ett naturligt steg för henne.

– Jag ser fram emot att få jobba nära bolagen och komma in backstage i deras verksamhet. Som analytiker söker man alltid efter sanningen och vill ha mer och mer information. Det kan ibland göra att bolagen ryggar tillbaka och håller viss distans. Det vill jag ändra på.

Corfind Åsa Wesshagen

Senior Advisor - Corfind

“Nu stärks bolagets laguppställning med en riktig veteran”

Åsa Wesshagen ger tre enkla tips

“Jag känner investerarna och vet vad de vill ha”

Corfind Åsa Wesshagen

Maktspelet kan avdramatiseras

Denna dragkamp om information menar hon kan vara skadlig eftersom det bidrar till onödiga maktspel. Istället vill hon jobba för en mer transparent och proaktiv kommunikation.

– Jag känner investerarna och vet vad de vill ha. Jag kan bidra till bolagen med det perspektivet. Att driva företag kan många gånger bli ganska känslosamt, och då riskerar man att förlora sin egen objektivitet.

En annan sida av myntet är att många bolag är väldigt frikostiga med information utan att marknaden bryr sig. Även där menar Åsa att hennes erfarenhet kan vara en stor fördel för Corfinds kunder.

– Många upplever att de informerar väldigt mycket – men det biter liksom inte. Då får vi se över hur man kommunicerar. Det blir nästan som affärsrådgivning, där vi tillsammans förklarar business caset och hur bolaget ska tjäna pengar. Många rapporter avslöjar att man inte har en tydlig idé om sin affärsmodell, och då finns det en stor risk att investerarna tappar intresset.

Vad är god kommunikation?

Det kan vara svårt att navigera i gränslandet mellan börsbolagen och investerarna. Bolagen är i regel väldigt specialiserade och fokuserade på sin produkt, tjänst och marknad. Men att sälja in sin affärsidé på finansmarknaden kräver ett annat språk, menar Åsa Wesshagen.

– På Corfind vet vi hur investerarna tänker och hur man når dem. Man kan säga att det krävs en blandning mellan psykologi och raka fakta – införsäljningen ska kunna appellera till både känslor och intresse. Investerarna har i regel ett stort samhällsintresse och är väldigt nyfikna på hur samhället fungerar. Det kan man ha i åtanke när man kommunicerar. Att finansiell kommunikation skulle vara torr och tråkig skriver den forna finansanalytikern inte under på.

– Man lär sig med åren att läsa mellan raderna. För mig är finansiell kommunikation dynamisk – det finns till exempel väldigt mycket information i en delårsrapport. Däremot kan vi kan lära oss att lyfta saker bättre. Var finns dynamiken? Hur profilerar man sig som vd? Vilket språk använder man? Jag tror det är viktigt att skapa en dialog med investerarna.

Corfind Roger Peleback

“Att finansiell kommunikation skulle vara torr och tråkig skriver den forna finansanalytikern inte under på”

Hållbarhetsfrågor har allt högre prioritet för investerare i dag. Hur bra är bolagen på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete tycker du?

– Det är verkligen ett smörgåsbord av möjligheter. I dag väljer man ganska fritt – vissa har en statisk checklista, medan andra satsar fullt ut på enskilda frågor. För många blir det lättare att nå resultat om man väljer tydliga spår istället för att försöka vara duktig på alla fronter. Överlag är jag väldigt imponerad över de hållbarhetsinitiativ som tas. Det händer otroligt mycket. Läs årsredovisningarna, där finns det väldigt många inspirerande projekt.

Vilka viktiga egenskaper tar du med dig i ditt ”sidbyte” tror du?

– Framförallt bolagskunnandet och den allmänna kunskapen om marknaden. Jag har sett hela utvecklingen under de senaste 25 åren och det har varit en fantastisk resa. Jag har också med mig många bra bolagscase, vilket gör att jag kan dra paralleller till andra bolag som varit i samma situation tidigare. Generellt vill jag försöka bidra till att få igång dialogen mer mellan bolagen och investerarna. Det känns väldigt kul att komma in och bidra med ett nytt perspektiv.

Behöver ni Åsas hjälp för ert fortsatta IR arbete?

Vad vi gör

Ett urval av intervjuer

IR Bevakning

12 månaders abonnemang
  • För mer information

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google