Betalt samarbete

Bayn Europe

Optionslösen

13 jan - 22 jan

Söt lösning för global marknad

De sötningsalternativ för livsmedel som lanserats på marknaden har varit svåranvända. Bayn Europe har tagit fram en produkt med sötade fibrer som kan ersätta socker rakt av. Nu firar bolaget 10-årsjubileum genom att satsa för marknadsexpansion.

Text: Christian von Essen

Vi behöver äta mindre socker, om detta råder ingen tvekan. Men vilka storskaliga alternativ finns på marknaden? Bayn Europes historia visar att lösningen har såväl stora utmaningar som enorm potential.

Svensk-kinesiska Lucy Dahlgrens pappa var professor i Kina, där han bedrev forskning kring olika sötningsalternativ. De kom tidigt i kontakt med ämnet stevia och Lucy fick i uppdrag att utreda etablering av steviaraffinaderier. Hon såg stor potential i att ta produkten till Sverige och Europa, och grundade Bayn Europe 2009.

Men det var inte riktigt så enkelt. Stevia har en koncentration som är 300 gånger starkare än vanligt socker, vilket gör det svårdoserat. Därmed skapas även volymproblem när man ska använda det i ett recept istället för socker.

På Bayn Europe jobbade man vidare med stevia, och bolaget börsintroducerades 2014. Därefter började man investera i forskning och utveckling för att ta fram sina egna produkter under varumärket Eureba.

Corfind Patrik Edstrom

CEO Patrik Edström

“Vi behöver äta mindre socker, om detta råder ingen tvekan”

Intervju om Bolaget

Kan ersätta socker 1:1

2018 kom vändningen. Genom att köra prebiotiska fibrer genom en högintensiv sötningslösning hade man lyckats få fram ”sötade fibrer” – en homogen och löslig produkt. Äntligen kunde man gå till marknaden.

”Eureba-pulvret har samma volym som socker – och samma sötma. Detta innebär att ett recept inte behöver ändras för att göras sockerfritt. Marknadspotentialen är enorm”, menar Patrik Edström, vd för Bayn Europe.

Han menar att försäljningsprocessen i regel har tre mottagare som behöver övertygas: marknadsförare som ska se nyttan med initiativet; utvecklare som har en gedigen teknisk och kemisk kunskap; och investerarna, som behöver förstå värdet i marknadens fokus på hälsa, livsstil och hållbarhet.

Trenden har gått fort i en mycket positiv riktning. ”För bara tre år sedan var många skeptiska, men i dag vill alla producenter kunna erbjuda en sockerreducerad produkt i sitt sortiment.”

Intervju med Pändy Foods

“För bara tre år sedan var många skeptiska, men i dag vill alla producenter kunna erbjuda en sockerreducerad produkt i sitt sortiment”

Glass utan socker

I dag har Bayn tre glassproducenter som kunder, vilka i sin tur levererar vidare till andra varumärken. Sannolikheten att en genomsnittlig barnfamilj i Sverige har provat Eureba är med andra ord hög. Även en godisproducent använder produkten.

Nu är siktet inställt på en bredare marknad.”Många bolag satsar resurser på att utveckla den här typen av lösningar på egen hand, men jag vet att man kan spara in åtminstone ett halvårs utvecklingstid på att få fram en färdig sötningslösning.”

Men det är inte bara att köpa in ett parti och börja blanda – Eureba kommer nämligen i 15 olika utföranden, beroende på om kunden vill använda produkten i mörk eller ljus choklad, bageriprodukter, drycker med högt eller lågt ph-värde, och så vidare.

Patrik Edström berättar att man till och med jobbat nära en stor ketchupproducent. ”Det var väldigt spännande. De ville ha vår hjälp med att ta fram nya sockerfria ketchupsmaker för två väldigt specifika marknader. Vi har kunskap och resurser att vara med i hela processen och skräddarsy lösningar åt större kunder, så där finns en god potential till nära partnerskap.”

“Även en godisproducent använder produkten. Nu är siktet inställt på en bredare marknad”

10-årsjubileum med nystart

Med en välbeprövad produktportfölj, goda utvecklingsmöjligheter och en världsmarknad som suktar efter sött med mindre socker, står 10-åringen Bayn Europe på i en spännande fas. Man söker samtidigt patent på såväl produkten som tillverkningsmetoden.

Efter en lyckad emission i oktober tog bolaget in nytt kapital i en riktad emission till en liten grupp investerare. I januari delar man ut ytterligare teckningsoptioner till befintliga aktieägare med samma villkor.

”Pengarna ska användas till teknikutveckling, samt för att utveckla försäljningskanalerna. Vi behöver också stärka teamet med fler tekniker som är kommersiellt sinnade och kan gå in i en affärsutvecklande roll på bolaget.”

Patrik Edström menar att omsättningen på 6,7 miljoner kronor fortfarande är blygsam. Men ambitionen är en snabb tillväxt härifrån.

”Vi hoppas kunna sälja för 20 miljoner under 2020 och 70 miljoner året därpå. Fortune Business Insights har estimerat att den här marknaden kan vara värd 10 miljarder USD år 2026. Då ska vi ha en bit av den kakan.”

Tidsplan för emission och inlösen

Inför handeln (alla datum hänför sig till 2019 & 2020)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Aktieägare i Bayn Europe har företrädesrätt att teckna aktier
En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,45 kronor per aktie

Köp dina aktier innan 5 december för att ha rätt att delta i emissionen

Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari 2020.

Handel i teckningsoptionerna kommer inte att upptas före teckningsperiodens början.. Emission omfattar 4 275 483 teckningsoptioner av serie TO 5. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bayn Europe cirka 5 miljoner före emissionskostnader.

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google