Betalt samarbete

Eyeonid

Emission

26 nov - 10 dec

Intervju om Emissionen

(Subtitle in English)

Med skarp blick i grumliga vatten

Identitetsstölder, dataskördar, lösenordsregister – den uppkopplade brottsligheten avtar inte i kreativitet eller intensitet. Därför är cybersäkerhet ett område som väntas växa exponentiellt under det kommande årtiondet.

För den svenska mjukvaruutvecklaren Eyeonid Group AB innebär det en enorm marknadspotential, och nu tar man in 50 miljoner kronor i en emission för att utveckla sin affär mot nya marknader.

Text: Christian von Essen

Vi lämnar spår efter oss varje minut, varje dag. Hundratals datapunkter som godkänns i irriterande cookies, småskojiga personlighetstester och luddiga användarvillkor, och som gör att vår information färdas över webben som studsbollar nedför en backe i San Francisco.

Som privatpersoner och digitala medborgare har vi i dag accepterat detta. Men ibland plockas bollarna upp av fel personer; ibland ramlar de ner i avloppsbrunnar och blir en helt annan slags valuta i den mörka världen under staden.

För Stockholmsbolaget Eyeonid har denna nya verklighet blivit en sporre att utveckla verktyg som kan analysera vart studsbollarna tar vägen, samt i bästa fall förebygga att de försvinner över huvud taget.

– Cyberbrottslighet är ett av de största problemen som vi kommer behöva lära oss att leva med framöver, säger Patrik Ugander, vd för Eyeonid, som genom en emission ska ta in 50 miljoner kronor.

Han nämner ett branschestimat gällande problematikens förväntade tillväxt: cybercrime kommer att kosta det globala samhället sex biljoner dollar år 2021 (ungefär sextio tusen miljarder kronor). Rökning kostar en sjättedel så mycket.

Corfind Patrik Ugander

CEO Patrik Ugander

“Cyberbrottslighet är ett av de största problemen som vi kommer behöva lära oss att leva med framöver”

Intervju om Eyeonid

(Subtitle in English)

“Personnummer, lösenord, kreditkortsuppgifter och IP-adresser är hårdvaluta på marknadsplatser i internets undervegetation”

Konsekvenser av datastölderna

Men en förutsättning för att denna ljusskygga verksamhet ska kunna äga rum är att uppgifter läcker till att börja med. Personnummer, lösenord, kreditkortsuppgifter och IP-adresser är hårdvaluta på marknadsplatser i internets undervegetation – Darknet och Deep Web.

– Det kan också handla om myndighetsdata. När alla dokument och handlingar digitaliseras blir de sökbara. Alla kan bli hackade.

Som privatperson är det svårt att se konsekvenserna innan det händer. Patrik Ugander menar att informationsstölder kan påverka oss på flera olika plan.

– Det kan förstås handla om rent ekonomiska konsekvenser, som att någon stjäl alla mina flygbonuspoäng eller beställer saker på nätet med mitt kreditkort. Men det finns även en emotionell aspekt: hur känns det till exempel när alla mina tusentals familjebilder förvinner från min molntjänst? En tredje aspekt kan vara att bedragare utger sig för att vara jag av olika anledningar. Då kan det även bli en ryktesproblematik som är svår att bli av med.

Verktyg som förebygger ID-stölder

Eyeonid har under de senaste fem åren utvecklat en tjänst som proaktivt minimerar riskerna för dataläckage. Genom att säkra privatpersoners information i deras verktyg kan algoritmerna därefter söka efter liknande träffar. På så sätt vet man omedelbart ifall informationen finns på platser där den inte hör hemma.

– Våra algoritmer söker igenom internet, Darknet och Deep Web 24 timmar om dygnet, samtidigt som våra experter letar igenom forum och communities. Det finns många platser för data att gömma sig, säger Patrik Ugander.

Han tar några konkreta exempel: uppgifterna till ditt Netflixkonto kan kosta 150 kronor, medan en komplett kundprofil inte sällan klubbas för 15 000 kronor. Vår integritet är big business på båda sidor av den juridiska skalan.

För en Eyeonid-kund mottas ett larm ifall informationen återfinns på skumma platser – tillsammans med upplysningar om vilket sammanhang det rör sig om; vilken typ av information som har läckt och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Tack vare ett egenutvecklat textanalysverktyg kan Eyeonid även gå djupare i sina sökningar, vilket kan vara värdefullt för exempelvis företag som vill ha koll på ifall domännamnet eller varumärket används på ett otillbörligt sätt.

Men B2B-marknaden står egentligen för nästa steg i bolagets utveckling. I dagsläget är kunderna framförallt europeiska telekombolag, banker och försäkringsbolag som kan baka in Eyeonid:s tjänster i sina cybersäkerhetspaket – en slags B2B2C-modell.

“Våra experter letar igenom forum och communities. Det finns många platser för data att gömma sig”

Från teknikdrivet till kundcentrerat

Patrik Ugander kommer tidigare från chefsroller inom telekomvärlden och försäkringsbranschen. Han kom in som ny vd för Eyeonid i april 2019 och har påbörjat en transformation mot ökat kundfokus.

– Vi har den tekniska lösningen på plats, men ska bli bättre på att sälja våra produkter med värdet de skapar. Mitt mål är att vrida bolaget från ett teknikbolag till att jobba kundcentriskt. Samtidigt är tekniken en färskvara, så vi behöver ständigt hålla oss uppdaterade.

Han är övertygad om att den nya riktningen kommer att kunna korta införsäljningsprocessens ledtider, med fler affärer och en ökad europeisk närvaro som positiva effekter.

“Cybercrime kommer att kosta det globala samhället sex biljoner dollar år 2021 (ungefär sextio tusen miljarder kronor)”

I en emission tar Eyeonid nu in 50 miljoner kronor för att ge bränsle till utvecklingen.

– Vi vill utveckla fler affärsben och på allvar ge oss in i B2B-segmentet, men vi behöver kapital för att öka synligheten och stärka vår position som marknadsledare. Det finns många företag och organisationer som skulle må bra av en ökad kunskap kring cybersäkerhet, och där kommer vi kunna bidra med både paketlösningar och utbildning.

Var är Eyeonid om fem år?

– Då har vi lyckats kapitalisera på den teknikinnovation som vi sitter på i dag. Vi är kundernas primära val, och jag har en målbild där vår risk score kommer vara ett vedertaget bevis på att man har ett sunt säkerhetstänk på nätet. En hög Eyeonid Score kan till och med vara CV-material som visar att du är en trovärdig och ansvarstagande person.

För Patrik Ugander själv handlar inte allt om tillväxt och marknadsandelar. Det finns också en spännande utvecklingskurva som ledare och person.

– Jag får använda alla delar av ryggsäcken med erfarenheter. Med nytt kapitalinflöde kan vi bygga vidare på ett bolag som är stabilt och långsiktigt hållbart. Det är ett utmanande uppdrag, men teamet är helt fantastiskt. Jag har aldrig haft så roligt på jobbet som jag har nu.

Emissionsfakta

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Aktieägare i Eyeonid har företrädesrätt att teckna aktier
En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 Nov 2019 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till kursen 2,30 kr motsvarande 1,15 kr per aktie. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5

Teckningsperioden löper under perioden 26 november - 10 december 2019

Teckningskursen är 2,30 SEK per unit

Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Eyeonid cirka 50 miljoner före emissionskostnader. Erbjudandet är säkerställt till 80 % genom garantiåtaganden.

Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Eyeonid*

Anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Eyeonid*

Teckningsanmälan utan företrädesrätt*

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google