Betalt samarbete

Adverty uppnått milstolpar för fortsatt expansion

March 13, 2019
Niklas Bakos, Adverty

Adverty AB (publ) har som första bolag inom VR och AR erhållit ett värdefullt certifikat från branschorganisationen IAB samt inlett ett par viktiga ramavtal. Milstolpar som validerar bolagets teknologi och lägger grund för vår fortsatta marknadspositionering, berättar Advertys VD Niklas Bakos i intervjun.

Niklas förtydligar vad ramavtalet med Venatus Media innebär och hur affärsmodellen ser ut. En annan viktig milstolpe är att integrationen med BidSwitch nu är färdig och Niklas ger sin syn på samarbetet och vad det kommer innebära för Advertys framtid.

Bolaget

Adverty är ett teknikbolag med en egenutvecklad annonsplattform. Grundades 2016 i Stockholm och har 17 anställda. Bolaget är noterat på NGM sedan 2018

Produkten

Adverty har tagit fram en plattform för annonsering i spel i VR, AR och mobilappar. Plattformen skapar möjligheter för varumärken att synas hos konsumenterna direkt i spelet på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Spel och applikationsutvecklare kan snabbt och enkelt generera intäkter med hjälp av integrerad reklam

Potentialen

Spelindustrin är en växande bransch som bara i Sverige växt från 3,7 miljarder kronor år 2012 till 12,5 miljarder år 2016 enligt studier. Här finns en stor potential att nå miljontals spelare med icke-påträngande reklam i form av produktplacering direkt i spelet, något som vi är vana vid från filmindustrin

Related Interviews

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp