Betalt samarbete

Tech specialisterna Terranet och Qubercomm vässar samarbetet

January 10, 2019
Sudarsan Vasudevan, Qubercomm

För att säkra resurser fördjupas nu samarbetet som inleddes för ca 1,5 år efter att ha blivit introducerade till varandra av Qualcomm. Avtalet omfattar gemensam marknadsbearbetning, djupgående produktutveckling och leveranssamverkan i större projekt.

I intervjun berättar Qubercomms VD Sudarsan Vasudevan om framtidens IoT, självkörande bilar och hur de gemensamt ska ta sig an marknaden. 2019 blir ett viktig år för oss båda och vi har redan flera dialoger igång med större kunder om pilotprojekt, säger Sudarsan.

Bolaget

Qubercomm har ett 30-tal högspecialiserade mjukvaruutvecklare inom mesh-kommunikation och är en tidigare avknoppning från Qualcomm under ledning av grundaren och VD:n Sudarsan Vasudevan som har en mångårig tjänstgöring på Cisco och Qualcomm i Silicon Valley.

Qubercomm har sitt huvudkontor i Silicon Valley och ingenjörscenter i Chennai där de stora globala biltillverkarna och deras underleverantörer har både utveckling och produktion. Terranet startades 2004 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Qubercomm
Qubercomms NMesh är en hårdvara, mjukvara och molnanslutning som behövs för att bygga integrerade IoT-lösningar för de mest komplexa användningsfallen. Qubercomms teknologi och infrastruktur gör det möjligt att skräddarsy komplexa lösningar för företag och industrier.

Terranets
Specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Kombinationen av absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Terranet och Qubercomm ska tillsammans utarbeta en go-to-market strategi och har idag gemensamma kunder och samarbetspartners vilket påskyndar processen för båda parter. Sudarsan Vasudevan berättar att företagens kompletterande teknologier och kapacitet har mycket att vinna på att arbeta tillsammans såväl strategiskt, taktiskt som operativt.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT och connectivity har Terranet och Qubercomm en stor potential och är helt rätt positionerade med sina respektive patenterade teknologier, expertis och nätverk.

Related Interviews

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp