Nasdaq Interview

Nasdaq inför nytt regelverk

Nasdaq ligger i framkant när det gäller digitalisering av finansbranschen.

Nasdaq skapade världens första elektroniska aktiemarknad och teknologin driver idag 150 marknadsplatser på sex kontinenter.

I Stockholm arbetar ungefär hälften av Nasdaqs 900 medarbetare inom tech. Nasdaq globalt har cirka 4 000 noterade bolag med cirka 14 biljoner dollar i marknadsvärde.

“Sedan 2015 har 280 bolag noterats på Nasdaq First North och 43 av dessa har sedan bytt till huvudlistan​”

(Subtitle in English)

Nasdaq Sverige

På Nasdaq i Stockholm har man under senare år sett ett stort inflöde av nya företag och intresset från internationellt håll fortsätter att växa. Både från investerare och bolag.

Även EU-kommissionen har använt Nasdaq First North som ett väldigt bra exempel och tittar nu på hur man kan få igång något liknande i övriga Europa. Nasdaq driver sju börser i Norden och Baltikum där man kan handla med aktier, ränteinstrument och derivat

I Sverige driver Nasdaq två marknadsplatser för aktiehandel: huvudlistan med cirka 330 noterade bolag (det som i dagligt tal ibland kallas för Stockholmsbörsen) och cirka 300 bolag på Nasdaq First North, som är en tillväxtmarknad speciellt anpassad för små- och medelstora bolag. Sedan 2015 har 280 bolag noterats på Nasdaq First North och 43 av dessa har sedan bytt till huvudlistan

Anno 1863

4 February

“Nasdaq globalt har cirka 4 000 noterade bolag med cirka 14 biljoner dollar i marknadsvärde”

Adam Kostyál
Nasdaq Senior Vice President Head of Listings - EMEA

Flertalet framgångsfaktorer

Adam Kostyál, Senior Vice President för Nasdaqs noteringsverksamhet i Europa menar att framgången beror på att Sverige har skapat ett unikt ekosystem som bygger på att gemene man äger aktier, direkt och indirekt, via exempelvis fonder.

En annan orsak är den sällsynta kombinationen av en aktiv retail marknad, rådgivare som är beredda att satsa på de mindre bolagen och microcap-fonder som även kan göra mindre investeringar.

Fakta om Nasdaq

Nasdaq är en ledande global leverantör av handel, clearing, utbytsteknologi, notering, information och offentliga företagstjänster.

Genom sin breda portfölj av lösningar ger Nasdaq kunderna möjlighet att planera, optimera och genomföra sin affärsvision med förtroende med hjälp av beprövad teknik som ger transparens och insikt för att navigera dagens globala kapitalmarknader.

Den 9 februari 2005
Noterade Nasdaq sina aktier på Nasdaq-aktiemarknaden till kursen 9 dollar per aktie mot dagens 98,27 dollar per aktie.

Läs mer om regelverket