Betalt samarbete

Neurovive i spännande fas.
Tar in 124 miljoner kr för nästa steg

Neurovive - Emission Stängd

23 - 6 feb 2019

(Subtitle in English)

Neurovive har grönt ljus för fortsatta kliniska studier inom mitokondriella läkemedel och genomför därför en företrädesemission om ca 124 miljoner kr.

Visste du att allt du gör – läser, tänker, pratar och rör dig – är beroende av mitokondrier?

Mitokondrier kan beskrivas som cellernas motorer. De skapar energi i våra celler via maten vi äter och syret vi andas. Mitokondrierna spelar också en avgörande roll för att skydda kroppens celler vid olika typer av skador, till exempel vid traumatiska hjärnskador. Kort sagt: mitokondrierna är livsviktiga. När de inte fungerar, leder det till svåra sjukdomar. Det är det som Neurovive vill råda bot på och ligger i framkant inom mitokondriell forskning och läkemedelsutveckling.

En marknad värd ca 9-15 miljarder kr per år

Neurovive fokuserar på så kallade särläkemedel för ovanliga sjukdomar, där det idag saknas behandling. Det ger bland annat rätt till betydande stöd från de myndigheter i EU och USA som granskar upplägg och resultat av kliniska studier och ansvarar för godkännandet av läkemedel. Detta minskar kostnaderna och förkortar tiden för att få fram godkänd medicin.

– Även om sjukdomarna är ovanliga finns det omkring 100 000 drabbade personer bara i Europa och USA, berättar Erik Kinnman, vd för NeuroVive. Många av dessa är barn. Eftersom mitokondrierna är så livsviktiga får de som drabbas väldigt svåra symptom. Till exempel finns det en sjukdom som angriper näthinnan hos män i 20-40-årsåldern som kan orsaka blindhet. Hos barn påverkas ofta viktiga organ och de kan till exempel få stroke i tidig ålder. Idag finns det inga botemedel mot mitokondriella sjukdomar och det är det som driver mig och mina medarbetare. Då vi är ett litet bolag kan vi ta fram läkemedel på ett billigare sätt än de stora drakarna i branschen. Vi gör skillnad och vi har hittat vår nisch.

Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd omkring 9-15 miljarder kr per år.

Neurovive fokuserar på så kallade särläkemedel för ovanliga sjukdomar, där det idag saknas behandling.

Vd - Erik Kinnman

Många av dessa är barn. Eftersom mitokondrierna är så livsviktiga får de som drabbas väldigt svåra symptom.

Bred projektportfölj i spännande fas

Bioteknikbolaget Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. I takt med att projekten har mognat och myndigheter gett positiva besked för vidare kliniska studier under 2019 krävs mer kapital. För att finansiera dessa gör bolaget nu en företrädesemission om ca 124 miljoner kr, som redan är garanterad till 80 % genom tecknings- och garantiförbindelser. Den förra emissionen blev övertecknad och medförde att emissiongarantierna inte behövde tas i anspråk. – Vi har två viktiga projekt i klinisk utveckling som båda visat lovande resultat, förklarar Erik Kinnman. Genom en framgångsrik företrädesemission kommer vi att kunna ta flera viktiga steg på resan mot läkemedel. KL1333-projektet har kommit längst och där går vi vidare med en ny studie som beräknas vara klar i slutet av 2019.

Vårt hjärnskadeprojekt, NeuroSTAT, har visat mycket glädjande resultat och den vidare utvecklingen stöds också av övertygande experimentella studier. Där har vi sett en minskning av hjärnskada efter trauma med upp till 35 %. Vi har även andra spännande projekt i tidigare faser som går från klarhet till klarhet. För ett av dessa har vi och vår samarbetspartner, Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), erhållit stora forsknings- och utvecklingsanslag från Vinnova och det amerikanska försvarsdepartementet. Under 2018 jobbade vi aktivt för att licensiera ut projektet NV556. Som “grädde på moset” hoppas vi därför kunna nå denna milstolpe under första halvåret i år.

Erfaret team med 170 års erfarenhet

En av Neurovives största styrkor är dess erfarna team som gjort resan med att ta läkemedel till marknad förut. Utöver kompetensen inom läkemedelsutveckling, har bolaget även dokumenterad erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och förmåga att knyta samarbetsavtal som levererar extra intäkter.

– Under 2018 genomförde vi till exempel en viktig utlicensieringsaffär med ett potentiellt värde om 60 miljoner USD. Sammanlagt har vi 170 års erfarenhet av affärs- och läkemedelsutveckling i ledningen, förklarar vd Erik Kinnman, som själv har 20 år i branschen bakom sig.

Låg värdering och mycket att se fram emot

Det stora kapitalbehovet har pressat aktiekursen och NeuroVives värdering. Samtidigt bedömer exempelvis Aktiespararna i Analysguiden att de framsteg som redan gjorts i både prekliniska och kliniska projekt, inte återspeglas i dagens börsvärde. Aktien har därmed mer potential. Amerikanska Reata Pharmaceuticals, som är i en liknande fas och forskar inom liknande sjukdomsområden som NeuroVive, värderas exempelvis till cirka 1,6 miljarder USD.

Förra emissionen blev övertecknad och den nuvarande är garanterad till 80 %. Med fler kliniska studier igång ser bolaget fram emot ett spännande 2019.

– Vi har medlen för att driva våra projekt vidare och vi kommer allt närmare marknaden, förklarar Erik Kinnman. En marknad där människor idag inte har några behandlingsalternativ. I takt med att vi levererar milstolpar på vägen så levererar vi även värde till våra aktieägare. De som väljer att vara med på resan framåt har mycket att se fram emot!

Emissionsfakta:

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Aktieägare i Neurovive har företrädesrätt att teckna aktier. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 januari 2019 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningsperioden löper under perioden 23 januari - 6 februari 2019.

Teckningskursen är 1,35 SEK per aktie.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs NeuroVive cirka 123,8 MSEK före emissionskostnader.Emissionen är till 80 procent garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.