Annons

Roger Peleback

Roger Peleback

Börsveteranen ska vässa bolagens kommunikation

Roger Peleback lämnar NGM-börsen efter 19 år och ansluter nu som partner och rådgivare i Corfind. I bagaget har han en bred erfarenhet som han kan applicera på samtidens skarpaste entreprenörer.

Text: Christian von Essen

Roger Peleback har alltid varit djupt förankrad i det dynamiska gränslandet mellan finansmarknaden, näringslivet och den tekniska utvecklingen. Under 90-talet jobbade han som IT-chef på fondkommissionären Aragon, och rekryterades år 2000 till en liknande roll på Nordic Growth Market.

NGM är utöver Nasdaq den enda börsen i Sverige, och har en egen teknisk infrastruktur där banker och fondkommissionärer i dag är anslutna.

– Där fanns en existerande handel med small cap-bolag som skedde över telefon. Jag kom dit med uppdraget att hjälpa bolaget i processen att introducera ett elektroniskt handelssystem, säger Roger Peleback.

Några år in på 2000-talet startade NGM Nordic Derivatives Exchange, NDX, som utvecklades till en succé med över 10 000 noterade derivatinstrument och strukturerade produkter. Roger var ansvarig från start för denna satsning.

– Tillsammans med fantastiska kollegor och marknadsaktörer som längtade efter konkurrens, lyckades vi skapa något som verkligen drev utvecklingen framåt.

2009 förvärvades NGM av den tyska börsen Boerse Stuttgart och Roger fick uppdraget som vd.

Corfind Roger Peleback

Senior Advisor - Corfind

“Som rådgivare ser han att han kan bidra till bolagen med ett helhetsperspektiv”

Corfind Roger Peleback

“Detta är en insikt som han tar med sig in i sin rådgivande roll på Corfind.”

Svårt att ha alla kompetenser internt

Under sin långa vd-tid på NGM var en av hans viktigaste uppgifter att bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att marknadsnotera sina aktier.

– Det har skett en fantastisk utveckling inom detta område i Sverige. Bolag kan numera resa kapital och noteras i ganska tidiga skeden, och som investerare ges man chansen att tidigt vara med på resan mot visionen. Detta för givetvis med sig risker och utmaningar för investerare, men också för bolagen. Många har inte en intern organisation som fullt ut är redo för allt som det innebär att vara noterad.

Detta är en insikt som han tar med sig in i sin rådgivande roll på Corfind. – Jag har en styrka i att ha förståelse för såväl entreprenörers behov som vp-instituts och börsers önskemål och krav. Vi har en finansmarknad som i vissa delar ligger långt framme tekniskt, samtidigt som jag anser att det omgärdande tjänsteutbudet har sett ganska likartat under lång tid. Genom Corfind tror jag att man kan modernisera sättet som bolagen arbetar med sin IR och på ett professionellt sätt nå rätt målgrupper utan alltför stor belastning på den interna organisationen.

Är det många bolag som har svårt att berätta vad de gör?

– Ja, entreprenörerna brinner för sin idé och lägger merparten av tiden på utveckling. Sen hamnar man i en värld där man ska försöka förklara sin verksamhet för investerare och media som saknar samma kompetens inom området. Då behövs det ofta en tredje part som kan omvandla budskapet till någonting som marknaden förstår.

“Som rådgivare ser Roger Peleback att han kan bidra till bolagen med ett helhetsperspektiv ”

Corfind Roger Peleback

Svårt att sticka ut i mängden

Med runt 1 000 noterade bolag enbart i Sverige kan det vara svårt att sticka ut och visa sina unika värden. Och siffror berättar som bekant inte hela historien.

– Du kan absolut kommunicera med nyckeltal när du kommit en bit på vägen, men utmaningen är att nå ut med sitt budskap långt innan man har några vinstmarginaler. En investerare måste kunna få en bra bild av entreprenören och teamet bakom produkten eller tjänsten och förstå vilken marknad bolaget ska tävla om. Ju tidigare skede man befinner sig i, desto mer handlar det om att investera i människor.

Som rådgivare ser Roger Peleback att han kan bidra till bolagen med ett helhetsperspektiv – från kapitalanskaffningar till vikten av en tydlig plan för hur verksamheten ska skalas upp efter en notering.

– Det finns ingen hemlig formel för att lyckas, men genom att undvika kostsamma eller tidsödande misstag längs vägen och se till att välja rätt partners inom olika områden blir resan enklare. Här hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter och mitt nätverk.

Med en bred bakgrund ser han förändringsförmåga som viktigare än branschtillhörighet.

– Många av utmaningarna för noterade bolag är desamma, trots att verksamheterna skiftar. Vilka branscher som uppfattas som extra intressanta varierar ständigt. Från IT-boomen till oljeprospektering och nu kanske AI, greentech och exoskelett. Det känns väldigt kul att få fortsätta jobba med entreprenörer, och att nu få bidra från ”andra sidan”, avslutar Roger Peleback.

Our Services

Corfind Services Expertise Advisory

Expertise & Advisory

By entering your email, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy

Corfind Services Ipo Emission

Ipo & Rights Issue

By entering your email, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google