Betalt samarbete

Spiltan

Öppnar

6-11 nov 2019

Nu blir Sveriges dyraste aktie lättare att köpa

Efter många år av starka kursuppgångar handlades Spiltanaktien senast till en kurs på 12 000 kr. Nu ska varje aktie delas upp i 100. Därmed blir Sveriges dyraste aktie lättare att köpa.

Svenska investmentbolag är populära hos aktieintresserade, då de historiskt genererat en bra avkastning. Det bolag som de senaste åren utvecklats bäst, Investment AB Spiltan, har en egen investeringsfilosofi. Strategin som visat sig vara väldigt framgångsrik skiljer sig åt från de flesta andra investmentbolag.

– Vill man ha fina svenska bolag i sin portfölj, många av vilka inte finns på börsen, ska man satsa på Spiltan, berättar Per Håkan Börjesson, som är Spiltans VD och huvudägare. Vi investerar i entreprenörsdrivna tillväxtbolag. Fast vi satsar på minoritetsposter och det ger skickliga entreprenörer möjlighet till fortsatt stort ägande och inflytande. Samtidigt får de tillgång till finansiella muskler och vår erfarenhet av att hjälpa bolag att växa. Dessutom är vi extremt långsiktiga. Det är därför vi får göra så unika investeringar.

CEO Per Håkan Börjesson

“Dessutom är vi extremt långsiktiga. Det är därför vi får göra så unika investeringar.”

Intervju om Spiltan

“Fastigheter är traditionellt en långsiktig investering och ett bra komplement till börsen”

Resumé av Bolagstämman

Från fastigheter till techbolag

Utöver de etablerade innehaven fortsätter Spiltan satsa medvetet på nya lovande tillväxtföretag med stor potential. I portföljen finns exempelvis medtechbolag, nischade ehandlare och SaaS, Software as a Service, företag. För att balansera risken har Spiltan även en lång historik med framgångsrika investeringar i fastighetsbolag.

– Fastigheter är traditionellt en långsiktig investering och ett bra komplement till börsen, menar Per Håkan. Våra fastighetsinnehav som P&E Persson, Kuststaden Projektutveckling och SBB har haft en fantastisk utveckling.

Succén med Paradox Interactive & Spiltan Fonder

Många av Spiltans investeringar görs tidigt i företagens utveckling. Ett sådant exempel är Spiltan Fonder, som investmentbolaget startade år 2002 med bara tio kunder och tio miljoner kr i kapital. Numera förvaltar fonderna över 60 miljarder kr.

Ett annat exempel är dataspelsföretaget Paradox Interactive. Spiltan gick in i bolaget 2010, när det var värt cirka 30 miljoner kr. Idag är bolaget börsnoterat och värdet uppskattas till cirka 14 miljarder kr, där Spiltans andel är värd omkring 3 miljarder kr. Båda bolagen är idag lönsamma och etablerade – och fortsätter växa. Andra exempel på större etablerade innehav i Spiltans portfölj är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway och lönsamma Boulebar.

“Spiltan gick in i bolaget 2010, när det var värt cirka 30 miljoner kr”

Lättare att äta en pizza om man delar på den

Att portföljen har utvecklats så starkt har dock fått med sig att Spiltans aktie blivit den dyraste i Sverige med reglerad handel. Senaste kurs var 12 000 kr per aktie.

– Jag har under många år sagt att ”en pizza blir inte större när man delar på den” när frågan om split har kommit upp, förklarar Per Håkan. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå betydelse för att attrahera nya aktieägare. Till slut har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

Tidsplan för split och inlösen
– hållpunkter för kommunikation

Inför handeln (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Inlösenprogram
Den extra bolagsstämman i Investment AB Spiltan beslutade även om möjligheten
för aktieägarna att göra frivillig inlösen av 3 % av aktierna

Inlösenkursen fastställdes till 125 kr per aktie och avstämningsdag är 27 november

Pengarna för inlösta aktier beräknas betalas ut omkring 23 december

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google