Betalt samarbete

Terranet utvecklar framtidens självkörande bilar

Emission

27 feb - 27 mars 2019

(Subtitle in English)

Bilindustrin satsar enorma summor på teknik för självkörande bilar. För att möta den kraftigt växande efterfrågan har Terranet lagt om hela sin strategi vilket gett resultat.

En mängd uppstickare som Tesla har tvingat de stora biljättarna att satsa hårt för att komma ikapp. Utvecklingen av såväl batteridrivna som självkörande bilar har blivit ett av de hetaste områdena. Något som lett till att efterfrågan på ny teknik till dels eldrivna samt självkörande bilar fullkomligen exploderat.

“Vi ser något vi aldrig tidigare har sett i bolagets historia”, berättar Pär-Olof Johannesson, vd för Terranet. ”Det finns ett gigantiskt efterfrågetryck från bilindustrin inom området för självkörande bilar men innan vi kan se sådana bilar på vägarna måste säkerheten garanteras. Det är här vi kommer in i bilden. Vi har erfarenheten och tekniken för att hjälpa till att rädda liv.”

Ny strategi och renodling av verksamheten

Terranets år av intensiv forskning och utveckling har sedan tidigare resulterat i en ny världsstandard som antagits av Wi-Fi Alliance. Standarden lanserades successivt av mobil- och mikrochip tillverkare under 2017 världen över. Det har gjort Terranet till en auktoritet inom sitt område, något som nu driver på intresset för bolagets tekniklösningar från bilindustrin.

Terranets patenterade algoritmer möjliggör strömning av data, röst och video helt oberoende av mobilnät. Det gör att bilar, lastbilar och bussar kan lokalisera andra fordon med hög precision till låg latens och låg strömförbrukning. Till och med under radioskuggor när det saknas täckning.

För att möta den växande efterfrågan har bolaget på kort tid renodlat verksamheten och genomfört en rad förändringar. Nu satsar bolaget enbart på att konstruera och optimera mjukvara för självkörande bilar.

”Vi stod vid en pivotpunkt och gjorde en gir mot bilindustrin. Vi insåg att det är den snabbaste vägen framåt för att kapitalisera på vår unika teknologi och skapa värde för aktieägarna”, förklarar Pär-Olof Johannesson. ”På bara några månader har vi arbetat upp en stock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och underleverantörer i branschen. Vi har nu byggt upp en pipe där affärerna hänger samman (och ger stor chans till nya affärer)”.

"Vi ser något vi aldrig tidigare har sett i bolagets historia"

Vd - Pär-Olof Johannesson

"Terranets patenterade algoritmer möjliggör strömning av data, röst och video helt oberoende av mobilnät."

Affärsmodellen gynnas av kundbas på hemmaplan

Terranet gynnas av en stark hemmamarknad. Sverige, med Volvo i spetsen, har en stark fordonsindustri som satsar stort på självkörande bilar.

”Vi kommer att tjäna pengar i flera steg. Just nu, i början av vår omställning får vi betalt för det arbete vi utför åt våra kunder”, säger Pär-Olof Johannesson. ”Om två-tre år räknar vi med att kunna börja debitera licenser, när väl marknaden för självkörande bilar börjar ta fart.”

Ett sätt för Terranet att snabba på kommersialiseringen är att ingå i strategiska samarbetsavtal.

”Inom det här området lönar det sig att jobba i kluster”, konstaterar Pär-Olof Johannesson. Ett sådant viktigt klustersamarbete är med Waysure som är specialister inom satellitbaserad GPS navigering och absolut positionering.

I januari 2019 tecknade vi till exempel ett samarbetsavtal med amerikanska Verizon för deltagande i deras fältprov. Våra algoritmer ska kalibreras mot den nya 5G-standarden som förväntas bli den dominerande teknologin inom fordon-till-fordon kommunikation.

Ett annat avtal vi tecknat är med indiska Qubercomm, bland annat för att fort kunna utöka vår kapacitet när vi säkrat kontrakt. Sådana samarbetsavtal ger oss möjlighet att ta oss an system åtaganden och större order i framtiden. Som aktieägare ska man hålla utkik efter fler liknande avtal, det är ett tecken på att vi är på rätt väg.”

Terranets teknologi räddar liv

En av de pådrivande orsakerna till det stora intresset för självkörande fordon är framförallt personsäkerhet men även miljöprestanda och driftsekonomi. Den mänskliga faktorn är ofta en viktig orsak till olyckor och förespråkarna tror att tekniken så småningom kan rädda många liv. Som vd för Terranet ser Pär-Olof Johannesson med tillförsikt på framtiden.

”Vi har något som efterfrågas, vi har byggt upp en pipeline, vi är på rätt väg”, avslutar han.

”Vår vision är att utveckla aktiva säkerhetssystem som räddar liv.”

Emissionsfakta:

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Teckningsperioden löper under perioden 27 januari - 27 mars 2019.

Den innehavare av aktie har företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel

Lånet löper med 10 procent årlig ränta dock längst fram till 15 januari 2021

Konvertibler kan konverteras till nya B-aktier konverteringskurs som motsvarar 75 procent av marknadspriset vid gällande tidpunkt dock lägst 5 kronor per aktie

Konverteringsperioder 2019
15 juni - 30 juni 15 december - 31 december

Konverteringsperioder 2020
15 juni - 30 juni 15 december - 31 december

(för teckning utan stöd av teckningsrätter)*

(för teckning utan stöd av teckningsrätter)*

* Se Villkor & Anvisningar för teckning med stöd av teckningsrätter.